Boykot af Great Greenland A/S vil også ramme fangerne

Boykot af Great Greenland A/S vil også ramme fangerne

DEL PÅ:

Facebook
Twitter
LinkedIn

KNAPK har fulgt med i debatten omkring sælskind de seneste dage, og vil knytte følgende bemærkninger:

 

KNAPK vil ikke blande sig i Great Greenlands arbejde, men vil pointere vigtigheden af sælskind i yderdistrikter og bygder, men også byer rundt omkring Grønland. Sælskind er en vigtig indtægtskilde for mange fangere, som dermed bidrager til føde og indtjening. KNAPK har erhvervsmæssige interesser for sælskind, hvor det handler om sikring af fangernes mulighed for kontinuerlig indhandling flest mulige steder.

 

KNAPK indgår prisaftaler med Great Greenland A/S om sælskind, og organisationen bifalder selskabets arbejde og resultater i de senere år. Det går den rigtige vej.

 

Great Greenland A/S har igennem flere år haft en meget anstrengt økonomi, der medvirket til stagnation af indhandling af sælskind. Det seneste år har været en overlevelseskamp. Der er nu blevet skabt ro omkring garveriet, hvor der også er etableret en visitorcenter.

 

KNAPK betvivler ikke de mange gode initiativer fra Great Greenland A/S, som kun får støtte herfra.

 

’Vi har en fælles opgave at øge mængden af indhandlede sælskind. KNAPK vil påtage sig sin del af opgaven med at sikre, at fangerne har indhandlingsmuligheder. Her må Great Greenland A/S og Grønlands Selvstyre være med til at sikre indhandlingsmuligheder’ siger KNAPKs formand Nikkulaat Jeremiassen.

 

Mængden af indhandlede sælskind har været stærkt nedadgående, men situationen er nu stabiliseret.

 

’Vi har fuld tillid til Great Greenland A/S, og vil i den forbindelse mane til besindighed, da det er vigtigt med ro omkring virksomheden. KNAPK støtter ikke boykot af Great Greenland A/S, da dette vil have en direkte konsekvens for fangerne, der vil blive økonomisk ramt.’

 

’Great Greenland A/S har været igennem en meget udmarvende økonomisk situation. Selskabet har ikke brug for flere anslag. Fangerne skal have mulighed for indhandling af sælskind, men produkterne af Great Greenland A/S skal også kunne afsættes, ikke bare i Grønland, men også i den store verden’ slutter Nikkulaat Jeremiassen.