Det kystnære fiskeri fortjener klare og stabile rammer

Det kystnære fiskeri fortjener klare og stabile rammer

DEL PÅ:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Naalakkersuisuts beslutning om at indføre kvartalsvise kvoter i hellefiskefiskeriet er sket hen
over hovedet på organisationerne og relevante parter i fiskeriet. Og Naalakkersuisoq for Fiskeri
og Fangst, Aqqaluaq B. Egede kan ikke garantere om hvorvidt der kommer flere ændringer
inden for fiskeriet.


I det kystnære hellefiskefiskeri er årskvoterne indført for at sikre fiskerne rammer, som de kan
have tillid til.


Når der ikke sker involvering af organisationerne og aktørerne, inden der træffes så vidtgående
beslutning om ændring af kvotesystemet i det kystnære hellefiskefiskeri, så stemmer det dårligt
med Naalakkersuisuts løfte om åbenhed og inddragelse.


Den manglende kontinuitet i fiskeripolitikken medfører usikkerhed og tvivl, ikke bare hos
fiskerne, men sandelig også hos organisationerne. KNAPK fordømmer denne fremgangsmåde,
hvor Naalakkesuisut uden videre drøftelse træffer beslutning, som har vidtgående konsekvens
for det kystnære fiskeri.


Det hjælper Naalakkersuisut heller ikke, at der ændres så radikalt på rammerne i det kystnære
fiskeri, når Naalakkersuisut har indkaldt til seminar om Fiskerikommissionens betænkning,
hvor særligt den kommende ny fiskerilov skal diskuteres.


KNAPK er tilhænger af størst mulig involvering og dialog med samtlige fiskeriaktører, ikke
bare på enkelte organisationer, eller råd. I tilfældet omkring ændring af kvartalsvise kvoter i
kystnært fiskeri, skete beslutningen i samråd med Fiskerirådet. Det er udmærket, men der
mangler indgående diskussion om rammerne og konsekvenserne af ændringen.


Man kan ikke betragte situationen i det kystnære fiskeri fra kun én side, så Naalakkersuisut er
nødt til at involvere og have dialog med alle organisationer, hvor der skal være plads til
grundige overvejelser om konsekvenserne af beslutninger siger KNAPKs formand Nikkulaat
Jeremiassen.


Når man går til valg på større åbenhed og inddragelse, så stemmer Naalakkersuisuts pludselige
tiltag meget dårligt med intentionerne. Det kystnære fiskeri fortjener at blive taget alvorligt, da
erhvervet har en afgørende betydning for næsten halvdelen af Grønlands befolkning slutter
Nikkulaat Jeremiassen.


KNAPK vil foreligge sine betragtninger og holdninger til Naalakkersuisuts seminar om
Fiskerikommissionens arbejde og betænkning 2.3. marts, hvor ajourføring af fiskeriloven
hører til de vigtige emner. Men betingelserne og rammerne for det kystnære fiskeri bliver
særligt udfordrende, når priser, kvoter og licenser skal diskuteres. Her vil KNAPK komme på
banen med en række udspil.