Synspunkter i forbindelse med ICCs 14. generalforsamling

Synspunkter i forbindelse med ICCs 14. generalforsamling

DEL PÅ:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Synspunkter i forbindelse med Inuit Circumpolar Conference 14. generalforsamling den 22. juli 2022:

Indledningsvis vil jeg sige, at jeg har tillid og respekterer de igangværende opgaver og tiltag, ikke mindst beretningen til generalforsamlingen.

Jeg er fuldstændig klar over størrelsen og omfanget af de globale udfordringer, som vi står over for kulturelt og erhvervsmæssigt, som – uden tvivl – sætter stort pres på os alle.

Det fordi, såfremt Vort land har været belejret og styret af udlændinge for 350 år siden, ville jeg ikke kunne skrive dette dokument, da der hersker en stor restriktion af fangstdyr i Grønland uden hensyntagen og tiltro til landets befolkning.

Eksempelvis kan jeg fremhæve situationen i Østgrønland, hvor man ikke har allokeret kvoter til hvidhvaler i Østgrønland, da der angiveligt ikke lever nogen hvidhvaler i området, til trods for den oprindelige befolkning – som kender området og forholdene – hele tiden har sagt, at der var masser af fangstdyr, man stoler kun på udefra kommende gæster, som ikke kender forholdene.

Det har medført en smertelig konfiskation af fangernes fangster af hvidhvaler. Vort land er omgivet af hav, befolket af en lille befolkning spredt i mange små beboelser, og således har vores forfædre levet af ressourcerne gennem generationer, uden at genere hinanden, hvor man har udnyttet landets og havets ressourcer på en bæredygtig måde.

Landets love og bekendtgørelser om fangst er ikke ajourført i forhold til klimaændringerne, for man skal huske på at vi bebor et land med islæg og mørke, og klimaændringerne har medført en lang række konsekvenser med varmere temperaturer, som vil have negative konsekvenser med mindre vi tilpasser os forholdene, og dermed maksimere de positive konsekvenser, dette kan medføre.

Den traditionelle levevis og fangst eksisterer uændret i yderdistrikterne, således benyttes hundeslæden og qajaq stadigvæk den dag i dag, og vil formentlig også blive brugt i fremtiden. Dog er det totalt uacceptabelt, at der er så stor restriktion af fangstdyrene. Fangstdyrene er fangernes eneste indtjeningskilde for at kunne betale regninger og livets opretholdelse, og ikke mindst at sikre børnenes vilkår.

Det er derfor på sin plads, at de oprindelige folk bliver inddraget i forhold, som omhandler deres vilkår, for det er de retmæssige arvtagere af vores kulturelle værdier, som bebor vores

traditionelle lande, og som beskytter miljøet og dyrene for at sikre vort liv. Brugernes viden og erfaring skal derfor bruges på lige fod med biologerne i forbindelse med rådgivning om kvoter.

Omfanget af selvmord i Arktis er skyhøjt i relation til befolkningernes størrelser, og det er derfor sørgeligt, når unge mennesker – som ellers skulle overtage styringen af vort land – begår selvmord, og vores tanker går til de efterladte familier, venner og bekendte. Men hvis man ser bort fra sagsbehandlernes og lovgivernes øjne, at man betragter tingene fra et mellemfolkeligt aspekt, kan man sagtens udskille mange elementer, og prioritere disse højere. Eksempelvis står der i bestemmelserne, at man ikke kan hjælpe mennesker, med mindre de er voldelige eller til fare for sig selv eller andre, og det er reaktionært. Hvor mange forældre står alene, hjælpeløst med sådanne problemer?

Det grønlandske sprog bliver undermineret af dansk, hvor det talte sprog forringes af oversættelser, fordi tingene bliver oversat direkte, og budskabet bliver derfor meget forringet og til tider meget forvansket. Her skal der tages en snarlig indsats, da vi kan risikere at miste vort sprog, hvis der ikke gøres noget øjeblikkeligt.

Omkring fødevare
Vi lever i det mest rene havmiljø og det der burde ellers være den reneste land, og derfor må vi sætte vores led til udnyttelse af havets og landets ressourcer. Skønt jeg ikke er ekspert, mener jeg at det mange tilfælde af allergier og sygdom i høj grad skyldes eksporteret fødevare. Vi må derfor intensivere graden af selvforsyning af fødevare og mad, da dette vil medføre sundere og stærkere folkeslag.

Afslutningsvis vil jeg fremhæve, at det er magtpåliggende for KNAPK at værne om FNs konvention omkring menneskerettigheder, og vi vil deltage aktivt i beskyttelse af disse rettigheder. Vi støtter derfor fuldt og fast på ICCs bestræbelser herom.

Jeg vil ønske jer alle en god generalforsamling.

Nikkulaat Jeremiassen Formand