Administrerende Direktør

Tønnes "Kaka" Berthelsen

Kontor +299 34 83 29

Mobil +299 55 89 89

Email: kaka@knapk.gl

 


Specialkonsulent

Qarsoq Høegh-Dam

Kontor +299 34 83 26

Mobil +299 55 88 88

Email: qarsoq@knapk.gl

 


Rådgiver

Godmann Fleischer

Kontor +299 34 83 21

Email: godmann@knapk.gl 

 


Bogholder

Lars Dahl

Kontor +299 34 83 22

Mobil +299 53 08 65

Email: lada@knapk.gl