Welcome

To Homepage Of Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat

Kalaallit Nunaanni Aalisartut
Piniartullu Kattuffiat

Fiskerikommissionens fulde debatoplægThe Fisheries Commission's full debate paper

KNAPK Sineriassortoq nr. 1, 2022

It is time to modernize coastal fishing