Organisation

Hvem er vi?

KNAPK (Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat) er en interessesammenslutning for fiskere og fangere i Grønland. Vi er en sammenslutning af lokalforeninger grundlagt i 1953 efter et møde mellem KGH (Kongelige Grønlandske Handel) og Landshøvdingeembedet. Vi arbejder for grønlandske fiskere og fangeres erhvervsudvikling på det økonomiske, samfundsmæssige og kulturelle plan, og vi arbejder på at skabe nye muligheder for vores medlemmer.

Organisationen kan indgå samarbejde med lignende organisationer i udlandet, men det er vigtigt at pointere, at KNAPK på ingen måde er bundet til et bestemt politisk parti.

Forretningsudvalg

Nikkulaat Jeremiassen, Formand

Aslak Wilhelm Jensen, Næstformand

Niels Lorentzen, Hovedbestyrelsesmedlem

Karl Tobiassen, Hovedbestyrelsesmedlem

Formænd for Rådene

Jørgen Eriksen, Rådet for Rejer

Johan Løvstrøm, Rådet for Hellefisk

Henning Dalager, Rådet for Fangst

Jens M. Lyberth, Rådet for Øvrige fisk

Niels Lorentzen, Rådet for Krabber

Hovedbestyrelsen

Nikkulaat Jeremiassen, Formand

Aslak Wilhelm Jensen, Næstformand

Karl Tobiassen, Hovedbestyrelsesmedlem

Henning Dalager, Hovedbestyrelsesmedlem

Jørgen Eriksen, Hovedbestyrelsesmedlem

Johan Løvstrøm, Hovedbestyrelsesmedlem

Simujoq Nathanielsen, Hovedbestyrelsesmedlem

Jens M. Lyberth, Hovedbestyrelsesmedlem

Niels Lorentzen, Hovedbestyrelsesmedlem