Sekretariatet

Hvem er vi?

Henrik Sandgreen

Formand
Kontor: +299 34 83 23
Email: henrik@knapk.gl

Tønnes "Kaka" Berthelsen

Administrerende Direktør
Kontor: +299 34 83 29
Mobil: +299 55 89 89
Email: kaka@knapk.gl

Qarsoq Høegh-Dam

Specialkonsulent
Kontor: +299 34 83 26
Mobil: +299 55 88 88
Email: qarsoq@knapk.gl

Godmann Fleischer

Rådgiver
Kontor +299 34 83 21
Email: godmann@knapk.gl

Lars Dahl

Bogholder
Kontor +299 34 83 22
Mobil +299 53 08 65
Email: lada@knapk.gl