Sekretariatet

Hvem er vi?

Nikkulaat Jeremiassen

Formand
Kontor: +299 34 83 23
Email: nikkulaat@knapk.gl

Ababsi – Bjarne Lyberth

Administrerende Direktør
Kontor: +299 32 24 22
Mobil: +299 53 08 75
Email: bjarne@knapk.gl

Lars Dahl

Bogholder
Kontor +299 34 83 22
Mobil +299 53 08 65
Email: lada@knapk.gl

Akara– Skifte

Konsulent
Kontor: +299 32 24 22
Mobil: +299 26 05 90
Email: ask@knapk.gl