Sekretariatet

Hvem er vi?

Henrik Sandgreen

Formand
Kontor: +299 34 83 23
Email: henrik@knapk.gl

Siverth Amondsen

Administrerende Direktør
Kontor: +299 34 83 26
Mobil: +299 56 06 09
Email: siam@knapk.gl

Ababsi – Bjarne Lyberth

Vicedirektør
Kontor: +299 32 24 22
Mobil: +299 53 08 75
Email: bjarne@knapk.gl

Godmann Fleischer

Rådgiver
Kontor +299 34 83 21
Email: godmann@knapk.gl

Lars Dahl

Bogholder
Kontor +299 34 83 22
Mobil +299 53 08 65
Email: lada@knapk.gl